středa 25. června 2014

10 základních věcí, které musí začínající tanečník vědět (4/10)

Ve třetím díle mého malého seriálu pro začínající tanečníky jsem vyjmenoval složky, ze kterých se skládá taneční výkon a které je tedy nutné nějakým způsobem rozvíjet. Nyní bych se zaměřil na metody, jakým tohoto rozvoje docílíme. Ne, že bych zde chtěl rozebírat konkrétní způsoby, jak zlepšit např. mechaniku nebo muzikálnost. Pravidlo číslo jedna zní: Poslouchejte svého trenéra! Trenér vám dá veškeré potřebné informace a současně bude dohlížet i nad harmoničností vašeho rozvoje. Mým cílem je pouze nastínit obvyklé tréningové metody. V dalším díle se pak můžete těšit na časovou optimalizaci těchto metod a jejich uspořádání do základního tréningového plánu.

pátek 20. června 2014

Metodika hledání squattu v urbanizované krajině

Poznámka: V celém článku je pod slovem "squatt" myšleno jakékoli místo v obydlené oblasti, kde se dá bezpečně přečkat noc. Toto pojetí se poněkud vymyká obecnému významu tohoto slova, avšak pro nedostatek jiných vhodných termínů ho budu využívat.

Během své pouti na Velehrad jsem byl nucen jednu noc složit hlavu jen tak venku pod širákem. Bylo to plánované. Stan nemám a v nejbližší době ho ani kupovat nehodlám. Člověk s otevřenýma očima totiž při chůzi najde řadu míst, kde přespat. Nemluvím teď o volné přírodě, tam se dá strávit noc téměř všude a vůbec, o této problematice bylo napsáno už mnoho. Mám na mysli nocování v zastavěném prostoru. Zde, chce-li člověk přečkat noc nerušen, musí dodržovat několik pravidel plynoucích z aplikace zdravého selského rozumu.

úterý 17. června 2014

Beskydská stovka na kolech

Druhou akcí, jejíž původ lze vysledovat až k rozhovoru s P. P. v olomoucké Šantovce, byla Beskydská stovka alias Cyklák revival. Letní cykláky s partičkou kamárádů byly tradiční podniky. Na Rusavu 2009 navázaly Holčovice 2010 a Milovy 2011. Celé to pak uzavřela Prostřední Bečva v roce 2012. Tam už se bohužel projevilo, že tradiční členové mají poněkud odlišné představy o trávení dovolené a spousta z nich už není ochotna se týden topit ve vlastním potu a snášet příkoří od nemilosrdných sedel. Trochu mě to mrzelo, protože to bylo krásné a velmi specifické období, ale život už takový je. Něco skončí a uvolní tak místo něčemu novému. Rozhodl jsem se však, že krátká vzpomínka neuškodí, a naplánoval alespoň jednodenní výlet.

pondělí 9. června 2014

10 základních věcí, které musí začínající tanečník vědět (3/10)

Už jsme si řekli, že na začátku taneční kariéry je nutné si ujasnit, co všechno chceme v tanečním světě dokázat. Máme tedy své cíle, které jsou v nejlepším případě synchronizovány i s naším partnerem, a další otázka zní: "Co dělat proto, abychom jich dosáhli?" Asi nikoho nepřekvapí, když odpovím: "Trénovat!" Toto jediné slovo však v sobě skrývá řadu úskalí. Taneční tréning je komplexní proces a jestliže má být efektivní, musíme vědět, co trénovat a jak trénovat. Jinak jsme prakticky bez šance se někam výrazně posunout. V dnešním díle budu pohlížet na problematiku tréningu z hlediska otázky: "Co?" V příštích dílech se rozepíšu o konkrétních tréningových metodách a jejich časové optimalizaci, čímž odpovím na otázku: "Jak?"

pátek 6. června 2014

Velehrad 2014: Stezka odvahy

Rozhovor s P. P. u kávy v olomoucké Šantovce bude mít zřejmě za následek změnu mých plánů na nejbližší týdny a měsíce. Prozatím mě rozhoupal k uskutečnění jedné z akcí, kterou jsem měl na mysli už dlouho. Před nějakou dobou jsem zde psal, že mám v určitých chvílích chuť zmizet a být offline. Asi víte, jak to myslím: jen já, krajina a nebe nad hlavou. Tento pátek jsem tedy vyšel a jako cíl si zvolil Velehrad, úzce to souvisí s mým náboženským přesvědčením. Při křesťanských poutích bývá zvykem stanovit úmysl, se kterým se na cestu vydáváme. Přemýšlel jsem nad tím a nakonec jsem zvolil odvahu. Ne, že by snad samotná cesta na Velehrad vyžadovala nějakou statečnost, myslel jsem spíš odvahu obecně. Schopnost nepodléhat přizdisráčství, nebát se činit riziková rozhodnutí a nebát se selhání a odmítnutí. Zkrátka bojovat o štěstí se zatnutou pěstí.