pondělí 4. listopadu 2013

Důvody pro odstoupení ze soutěže O všetulskou lentilku v Holešově

V sobotu, 2. 11. 2013, jsme měli v plánu zúčastnit se taneční soutěže O všetulskou lentilku v Holešově. Holešov je blízko Přerova i Zlína, prezence byla v rozumném čase, takže nebyl zdánlivě jediný důvod pro naši neúčast. Pár dní před tím jsme se navíc rozhodli, že zde poprvé pojedeme i soutěž v latině. Nakonec se však nic z toho neuskutečnilo, protože jsem v prvním kole soutěže ve standardu během druhého tance zhnusen odstoupil.

Důvodů pro toto vysoce nestandardní jednání bylo několik. Ne všechny zde chci přetřásat, ale i ty, které zmíním, by samy o sobě na ukončení naší účasti v soutěži pravděpodobně stačily.

1)   Pokud mi paměť stále dobře slouží, v Holešově je možné konat soutěže na dvou místech. Jedním z nich je krásný a reprezentativní zámek s doslova nádherným sálem a prostornými šatnami, kde se soutěžící necítí jako nosnice v drůběžárně a naopak mají pocit, že jsou vítaní a že na nich pořadateli soutěže záleží. Druhým místem je něco jako DDM nebo SVČ TyMy v místní části Všetuly. Nedostatečnost tohoto zařízení pro pořádání taneční soutěže je srovnatelná snad jen se sálem Špitálka v Brně. Zdaleka nejde o velikost parketu, který byl sice hanebně úzký, s čímž se však člověk dokáže nějak popasovat. Tam je malé úplně všechno. Celý objekt se de facto skládá ze sálu, chodby a tří šaten, z nichž největší má rozměry snad 4 ´ 5 m. Jako bonus lze uvést, že je zde k dispozici pouze jedno WC s jedním umyvadlem. Kdybych nebyl takový sklerotik a pamatoval si, jak jsem byl na tomto místě před dvěma lety rozčílen z úplně stejných důvodů, v životě bych sem znovu nazavítal. Bohužel jsem měl Holešov vždy spojen spíše s tím zámkem.

2)   V danou chvíli a za daných podmínek jsem nebyl psychicky připraven podat výkon, za který bych se později nemusel stydět. Vzhledem ke svým současným osobním problémům, vytížení a také vzhledem k tomu, že jsme měli na večer naplánovanou ještě jednu akci, kterou bylo nutné stihnout, moje koncentrace na tanec ani zdaleka nedosahovala potřebné míry. Nechtělo se mi tančit.

3)   Z bodu 2) vychází i bod 3). Tančil jsem špatně. Skoro mám chuť říct „jako vždy poslední dobou“, ale to by nebylo zcela přesné. Ve skutečnosti to totiž bylo ještě horší než obvykle.

Kombinace těchto skutečností umocněná ještě mojí výbušnou povahou mě vedla k tomu, že jsem v průběhu tanga ukončil náš tanec a odstoupil ze soutěže. Neměl jsem proč pokračovat.

Foto: Pavel Stržínek

Aby tento článek nebyl pochopen špatně. Nemám v úmyslu kritizovat pořadatele soutěže, zcela jistě si dal s organizací nezanedbatelnou práci a mnohé páry určitě odjížděly spokojeny a prostředí jim nevadilo. Pokud nějaké takové páry existují a já nepochybuji, že ano, pak je pořádání soutěže v SVČ TyMy obhájeno a bude dobře, když bude tato soutěž figurovat v kalendáři i příští rok. Beze mě. Stejně jako už odmítám jezdit na Špitálku, vlastně ani nevím, jestli tam ještě nějaké soutěže jsou, do Holešova už nepojedu. Jedině do zámku. Za zaplacené startovné totiž očekávám aspoň nějaký komfort.

Žádné komentáře:

Okomentovat