čtvrtek 3. října 2013

Ať nám tvrdnou!

Před několika lety jsem jako mladý student s romantickou duší chtěl udělat přítelkyni radost nějakým ručně zhotoveným dárkem. Přemýšlel jsem tehdy, jaký materiál zvolit, co by tak nejlépe odpovídalo mojí osobnosti. Pletení a vyšívání jsem zavrhl ihned. Ne, že bych to neuměl, něco vyšít nebo uštrikovat bych jistě zvládl, ale zas tak drbat se mi s tím nechtělo. Na keramiku mi chyběla jedna docela zásadní věc, pec, a vyřezávat ze dřeva jsem se trošku bál, že si ublížím. Zvolil jsem tedy beton. Byla to cesta nejmenšího odporu a docela to ke mně sedělo, tehdy jsem se ještě cementem zabýval v rámci svých studií.

Rozhodl jsem se tedy vytvořit nějakou sošku ze ztvrdlé cementové pasty a jelikož se mi ve škole cement něchtělo krást, musel jsem se vydat do stavebnin a koupit pytel. Abych však dokázal, že nejsem nějaké ořezávátko a že o tom cementu něco vím, zeptal jsem se pana prodavače, co mají za třídy cementu. Odpověď mě dokonale uzemnila: "My máme dobrý cement, z Hranic, je kvalitní." Na to se nedalo moc říct, bylo by asi zbytečné pánovi říkat, že existují třídy cementu. Na pytli jsem si přečetl CEM II/B-LL 32,5 R, nasucho jsem polkl a s pytlem na zádech jsem odkráčel. O tom, jak jsem 25 kilový pytel cementu táhnul na hřbetě přes celý Přerov domů povyprávím někdy jindy. Dnes se budu věnovat praktičtější záležitosti, a sice jaký cement vlastně koupit, protože v leckterých stavebninách vám neporadí.

Takže jaké cementy vlastně máme? ČSN EN 197-1 rozděluje cement podle složení do pěti tříd. První třída, CEM I, označuje klasický portlandský cement. Tento cement je složen téměř výhradně z portlandského slinku, což je materiál, který vzniká výpalem vápenců s obsahem jílovité složky a železitých korekcí až na teplotu 1450 °C. Obsaženo je též malé množství sádrovce jako regulátoru tuhnutí, ale ten je přítomen ve všech třídách. Třída CEM II označuje cementy portlandské směsné, což v praxi znamená, že je v cementu vedle portlandského slinku také jedna nebo více příměsí. Může se jednat o granulovanou vysokopecní strusku (S), popílek (V, W), jemně mletý vápenec (L, LL), křemičitý úlet (D), kalcinovanou břidlici (T) nebo různé druhy přírodních nebo umělých pucolánů (P, Q). Obsah slinku je zde však stále významný. To u třídy CEM III, CEM IV a CEM V může být v některých případech slinku úplné minimum. Např. cement s označením CEM III/C má normový obsah slinku v rozmezí 5 a 19 %. V tomto cementu může být až 95 % vysokopecní strusky, což je paradox vzhledem k tomu, že si kupujete cement. Dostanete strusku. Třída CEM III totiž označuje tzv. vysokopecní cement, třída CEM IV pak pucolánový cement a třída CEM V směsný cement. V posledním případě jsou normové rámcové obsahy složek cementu opravdu velmi široké, obsah portlandského slinku je však minimálně 20 %.

Za označením třídy a písmenem, které charakterizuje hlavní příměs cementu a její obsah, je uvedeno jedno číslo ze tří možných. Buď tam naleznete 32,5, nebo 42,5, případně ještě 52,5. Tyto čísla značí garantovanou pevnost v tlaku v MPa normového zkušebního tělesa složeného z cementu, hrubého, středního a jemného písku v poměru 1 : 1 : 1 : 1 s vodním součinitelem 0,5 po 28 dnech mokrého uložení. Slovní spojení garantovaná pevnost znamená, že takovou pevnost bude mít zkušební těleso minimálně, zpravidla však bude pevnost ještě vyšší. Úplně na konci označení je pak ještě jedno písmeno. Buď R, které označuje tzv. rychlovazný cement s rychlým nárůstem počátečních pevností, nebo N, které označuje cement s normálním průběhem tvrdnutí.

Už jsem zmínil, že se cement značí symboly, které charakterizují jeho složení a též pevnostní charakteristiky. Na několika příkladech si teď pokusíme na základě označení cementu zjistit co nejvíce o jeho vlastnostech. Takže např. již zmiňovaný:

CEM II/B-LL 32,5 R.

Co to znamená? Jedná se o rychlovazný (písmeno R) portlandský směsný cement se středním obsahem (písmeno B) jemně mletého vápence (písmena LL) jako příměsi s garantovanou 28 denní pevností v tlaku 32,5 MPa. Nebo jiný cement:

CEM I 52,5 R

V tomto případě jde o rychlovazný portlandský cement s garantovanou 28 denní pevností 52,5 MPa. Jako poslední uvedu ještě tento cement, protože jsme o této třídě mluvili a ještě mluvit budeme:

CEM III/B 32,5 N

Je to vysokopecní cement se středním obsahem strusky a garantovanou pevností 32,5 MPa po 28 dnech. Tento cement má normální průběh tvrdnutí.

Takže známe sortiment. Teď je ještě třeba vědět, jakými charakteristikami se ten který cement vyznačuje. Je totiž samozřejmě rozdíl mezi cementem, kde je 98 % slinku a cementem, kde je 95 % strusky. Obecně lze říct, že s rostoucím obsahem portlandského slinku v cementu roste jeho počáteční pevnost, rychlost uvolňování hydratačního tepla a jeho celkový objem. Tyto vlastnosti diskvalifikují třídu CEM I z aplikací, které vyžadují betonáž velkobjemových kusů. Např. přehradní nádrže není z tohoto cementu možné betonovat. V důsledku uvolňování hydratačního tepla a nemožnosti jeho úniku vzhledem k velké mase betonu by došlo k nadměrnému zvýšení teploty a jeho popraskání. Pro takové to domácí betonování však tento problém není příliš podstatný. Možná bude nutné po zatuhnutí beton častěji kropit, ale to je tak vše.

Co se směsnými cementy? Proč vlastně vznikly? No přece proto, aby se ušetřilo. Produkce portlandského slinku je docela drahá záležitost, a proto, když do cementu můžeme přidat nějaký balast navíc bez ztráty kytičky, proč to neudělat? Směsné cementy však mohou mít také některé zajímavé vlastnosti. Jemně mletý vápenec např. působí mírné zvýšení počátečních pevností, struska a pucolány zajišťují dlouhodobý růst pevností a příznivě tak ovlivňují životnost připraveného betonu. Je tam ale jedno ale.


Nějaký Franta se třeba rozhodne, že je leden právě tak akorát na to, aby si začal vyrábět dlaždičky, protože se mu je nechce kupovat a na jaře je chce mít připravené, aby mohl dláždit dvorek. Však nemrzne, je docela sucho a z podzimu mu ještě zbyly nějaké pytle cementu, jak stavěl plot. Franta tedy roztočí míchačku, nadávkuje vodu, cement, kamenivo a vzniklou směs úhledně vlije do připravených forem. A čeká, čeká dvě hodiny, půl dne, den a beton stále ne a ne pořádně ztuhnout. Franta ale zapomněl, že cement, co na podzim koupil, byl CEM III/B 32,5 N s docela zásadním podílem strusky a ten prostě za nižších teplot stávkuje. No nic se neděje, dlaždičky časem ztuhnou, ale v některých případech by to mohl být docela problém. Proto, klesne-li teplota pod 10 °C a vy nutně potřebujete betonovat, vezměte radši CEM I. Bude to jistější.

Takže tak. Přeji krásné zážitky u míchačky a: "Ať nám tvrdnou!!"

Žádné komentáře:

Okomentovat